PERTANDINGAN KHAT KUFI

Aktiviti terkini | 25 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Pangsapuri Desa Satu, Kepong

Tujuan :
• Menguji kemahiran peserta dalam mengikuti seni khat kufi
• Dapat memperkenalkan seni khat kufi kepada peserta non muslim

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Pelajar dapat memahirkan kemahiran asas yang dipelajari menggunakan excel
• Pelajar belajar untuk menepati masa dalam menyiapkan tugasan yang diberi
• Menarik minat golongan muda dalam menghayati dan mendalami ilmu khat kufi

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :